Reisevaksinering

På time for reisevaksinering får du informasjon og råd om kva vaksine du eller familien treng. På bakgrunn av dette settast dei vaksinane som er aktuelle. På timen vert det vurdert  om du eller familien også treng malariaprofylakse og det blir gitt generelle råd. Vær ute i god tid, helst 3 veker før avreise!

For å bestille time, kontakt vaksinasjonskontoret i Ålesund på tlf: 70 16 43 20 eller Medi3 på tlf: 70 11 70 00

Det blir gjort søk i SYSVAK. Ta likevel med vaksinasjonskort frå tidlegare.
Vaksinane registrerast vidare i SYSVAK og det blir tatt utskrift som du får med deg.