Vaksinasjoner & priser

Ørskog Legekontor tilbyr reisevaksinering for barn, voksne og familiar. På time for reisevaksinering gir legen veiledning og råd om kva vaksiner du eller familien treng. På bakgrunn av dette settast dei reisevaksinane som er aktuelle. På timen vurderast det også om du eller familien treng malariaprofylakse og det vert gitt generelle råd. Vær ute i god tid, helst 3 uker før avreise!

Reisevaksinering dekkes ikkje av Helfo.

Når du ringe for å bestille reisevaksine, settes du opp til time hos vaksineansvarlig Lene Sloth-Fjordside. Det blir gjort søk i SYSVAK kor vi får ei oppdatert liste over tidligere vaksine som er tatt. Ta likevel med vaksinasjonskort fra tidligere.
Det er viktig at det blir informert om når du reiser og kor, slik legen kan forberede seg best mulig.

I nokken av tilfella må det bestilles inn vaksine i etterkant av konsultasjonen. Derfor bør du vær ute i god tid med å bestille time.
Vaksinen settes av helsesekretær i forbindelse med timen eller ved en seinere anledning.
Vaksinene registreres videre i SYSVAK og det blir tatt utskrift som du får med deg.

Du/dere må sitte på venterommet i 20 minutter til observasjon etter vaksinering, dersom det skulle oppstå en allergisk reaksjon.

Priser for reisevaksinering:

Konsultasjon:                                                                           600

Konsultasjon for 2 i samme reisefølge:                              750

Konsultasjon for familie/reisefølge over 2 personer:      900

 
For etterfølgende vaksinering og påfyll med vaksiner som er starta her, betalast kun vaksinepris.
Pris for vaksiner kjem i tillegg. Sjå prisliste under:

Vaksinasjoner Antall doser Varighet Priser pr. dose
Stivkrampe/difteri/polio/kikhoste 1 10 år kr. 300
Hepatitt A 2 (0 + 6-12 mdr) min. 25 år kr. 300
Hepatitt A (barn<16 år) 2 (0 + 6-12 mdr) min. 25 år kr. 300
Hepatitt B 3 (0 + 1 + 6 mdr) livslang kr. 300
Hepatitt B (1-15 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) livslang kr. 300
Hepatitt A+B 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år kr. 400
Hepatitt A+B (1-15 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år kr. 400
Gulfeber 1 10 år kr. 400
Tyfoid feber 1 3 år kr. 250
Meningokok-meningitis
(A + C + W135 + Y)
1 3 år kr. 400
Pneumokok-lungebetennelse 1 > 5 år kr. 400
Influensa (alminnelig) 1 1 år Pris varierer fra sesong til sesong