Hvem er vi?

Ørskog Legekontor er eit legekontor med 3 fastleger og ein turnuslege. Vi holder til i underetasjen til sjukeheimen.

Legekontoret er ein del av Helseavdelinga i Ørskog, kor det også er tilknytt helsesøster, jordmor, kommunefysioterapeut, psykolog og psykiatrisk sjukepleier.

 

I tillegg er den interkommunale legevakta i samme lokalet som åpner kl 15.30.