Hvem er vi?

Ørskog Legekontor er et legekontor med 3 fastleger og en turnuslege. Vi holder til i underetasjen til sykehjemmet.

Legekontoret er en del av Helseavdelingen i Ørskog, hvor det også er tilknyttet helsesøster, jordmor, kommunefysioterapeut, psykolog og psykiatrisk sykepleier.

I tillegg er den interkommunale legevakten i samme lokalet som åpner kl 15.30