Kven er vi?

Ørskog Legekontor er eit legekontor med 3 fastlegar og ein turnuslege. Vi held til i underetasjen til

Ørskog helse- og omsorgsenter. (Sjukeheimen)

I tillegg er den interkommunale legevakta i same lokalet som opnar kl 15.30.