Legar

Tom Willy Christiansen

Kommuneoverlege


Lars Tore Nerbøvik

Sjukeheimslege


Lene Sloth-Fjordside

Helsestasjonslege