Opprette bruker

Første gang du besøker ePortalen,
må du opprettast som bruker.

 • Det er berre pasientar som er registrert på våre legelister med fullt personnummer som kan bestille time her.
 • Du må ha registrert riktig mobiltelefonnummer hos oss på førehand for å kunne opprette deg som brukar med eingongspassord på mobil.
 • Klikk på knappen «Logg på ePortal her» som visast til høgre. Tjenesten opner seg i et nytt vindu/fane. Klikk på linken «ny bruker» om du skal registrere deg.
 • For hjelp, se www.cgmeportal.no/
 • Som brukar får du:
  – moglegheit til å motta beskjeder frå legekontoret
  – oversikt over ledige timar hos din fastlege eller turnuslege
  – fornye reseptar på faste medisinar.

Vi gjer merksam på at dersom du ønskjer å bestille time til første svangerskapskontroll (uke 12), skal det takast blodprøver i god tid i forkant. Ta kontakt med legekontoret så lagar vi klar rekvisisjon og du settast vidare opp på ein dobbelttime. Legen har då blodprøve-svara til du møter på din første svangerskapskontroll.
Ved kirurgiske inngrep som f.eks fjerning av føflekk eller fjerning og/eller innsetting av spiral, krevast det ekstra tid. Det må derfor settast opp en dobbelttime. Ring legekontoret på telefon 70270100 så hjelper vi med dette.