Velkommen til Ørskog Legekontor si heimeside

Her kan du finne informasjon om åpningstid, telefontid og mykje meir.

Trykk på “Logg på ePortal her” for å:
– Bestille time
– Fornye resepter på faste medisiner
– Lese beskjeder fra legen


Ny heimeside og sjølvbetjeningsportal

For å få adgang til sjølvbetjeningsdelen må du opprette ein bruker. Trykk på knappen “Logg på ePortal her” og følg veiledninga eller les nærmare om brukeropprettelse i menyen over.

 

Med vennleg helsing

Ørskog Legekontor